Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Ravintola Maxill Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Nimi: Ravintola Maxill Oy
Osoite: Korkeavuorenkatu 4, 00150 HELSINKI, FINLAND
Puhelin: +358 (0)9 638 873
Sähköposti: maxill@maxill.fi
Kotisivut: www.maxill.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
André Ahlbäck
Ravintola Maxill Oy
Sähköposti: maxill@maxill.fi
Puhelin: +358 (0)9 638 873

Rekisterin nimi
Ravintola Maxill Oy:n asiakas- ja yritysrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakas- ja yritysrekisterin tietoja käytetään Ravintola Maxillin asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tilasto- ja markkinatutkimusten suorittamiseen, palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä viestintään ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö
Asiakashenkilöstä Ravintola Maxill Oy:n käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:

– nimi
– sidokset yrityksiin, kehittämishankkeisiin tai järjestöihin
– syntymäaika
– sukupuoli
– asuinkunta ja –maa
– äidinkieli
– yhteystiedot (sähköposti, osoitetiedot, puhelinnumerot, verkkolaskutunnus)
– palaute- ja reklamaatiotiedot
– laskut ja niiden maksutilanne
– tuotetut ja tarjotut palvelut
– asiakkaan luovuttamat dokumentit sekä sähköpostiviestintä
– osallistuminen Ravintola Maxillin tilaisuuksiin
– asiakkaalle lähetetty markkinointiviestintä ja tiedot yhteydenotoista

Yrityksistä Ravintola Maxill Oy:n käytettävissä käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:

– nimi
– osoite
– Y-tunnus
– toimiala ja mahdolliset tuote- ja palvelukuvaukset
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– henkilöstömäärä
– palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö
– asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
– mahdolliset laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Säännönmukaiset lähteet
Rekisteriä päivitetään asiakassuhteen aikana asiakkaalta saatavin ja kerättävin tiedoin. Yritystietoja kerätään, talletetaan ja päivitetään Kaupparekisteristä. Rekisteritietoja kerätään ja päivitetään myös yritysten julkisilta www-sivuilta, saapuneista sähköposteista, Ravintola Maxill Oy:n ja sen yhteistyötahojen verkkosivuilla sijaitsevilla lomakkeilla sekä erilaisissa asiakas-, messu- ja markkinointitapahtumissa. Yritys- ja henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakashenkilöiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille käytettäväksi ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja saatetaan siirtää kolmansille osapuolille Ravintola Maxillin markkinointia varten. Tietoihin on pääsy kolmansilla osapuolilla vain tietojärjestelmien huoltotarkoituksessa, kolmansilta osapuolilta vaaditaan salassapitoa ja käyttöoikeutta tietoihin ei luovuteta.Yritystiedoista voidaan luovuttaa Kaupparekisterin tietojen mukaisesti yrityksen tunniste- ja yhteystiedot kuten Y-tunnus, toiminimi ja mahdolliset apu- ja rinnakkaistoiminimet, kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan, posti- ja käyntiosoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot, päätoimiala ja yritysmuoto. Myös yrityksen suostumuksella luovutettavaksi antamia tietoja kuten liikevaihdon ja henkilöstön suuruusluokka tai tuote- ja palvelukuvaukset voidaan luovuttaa eteenpäin.Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa edelleen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteetTiedot säilytetään Ravintola Maxillin sähköpostin kontaktitiedoissa, varausjärjestelmä TableOnlinessä, MailChimp -uutiskirjepalvelussa sekä laskutusjärjestelmässä, jotka on suojattu salasanoin ja käyttäjätunnukset myönnetään vain Ravintola Maxillin henkilökunnalle työtehtävien ja tarpeellisuuden mukaan. Lisäksi tietoja säilytetään Ravintola Maxillin henkilökunnan käyttöön tarkoitetulla verkkopalvelimen asemilla, jotka ovat suojattu räätälöidyin salasanoin työtehtävien mukaan. Ravintola Maxill Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on:‍
1. Oikeus saada pääsy tietoihinsa
2. Oikeus tietää tietojensa säilytysajasta tai sen määrittämiskriteereistä
3. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista
4. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
6. Oikeus peruuttaa annettu suostumus, kun käsittely perustuu annettuun suostumukseen
7. Oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus, onko rekisteröidyn pakko toimittaa tällaiset tiedot ja mitä seurauksia seuraa, jos tietoja ei anneta
8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Pyynnöt ja tiedustelut tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostitse aiheella ”Asiakastietorekisteri/André Ahlbäck” osoitteeseen: maxill@maxill.fi tai postitse osoitteeseen: André Ahlbäck, Ravintola Maxill, Korkeavuorenkatu 4, 00150 HELSINKI